Rysownik Kuba Grabowski

Talenty z Zagłębia

Ilustracja dla Zagłębie Talentów, przedstawiająca znane osoby wywodzące się z rejonów Zagłębia Dąbrowskiego. Bardzo przyjemnie mi się przy tym pracowało.

134 Ilustracja dla Zagłębie Talentów